Kansallisfilmografian soveltama painotuspistejärjestelmä

Suomi hyväksyi vuonna 1995 eurooppalaisen yleissopimuksen elokuvien yhteistuotannosta. Sopimuksessa noudatetaan painotuspisteperiaatetta, jossa eri tekijöille ja osa-alueille annetaan pisteitä, jotka lasketaan yhteen. Mikäli elokuva saa vähintään 15 pistettä 19:sta mahdollisesta, elokuva luetaan eurooppalaiseksi.

Kansallisfilmografian soveltama pistetaulukko ottaa mukaan lisää muuttujia, antaa enemmän painoa tuotanto- ja rahoitustahoille ja huomioi elokuvassa puhuttavan kielen, mutta samalla se väljentää kriteereitä: puolet maksimimäärästä eli 15/30 pistettä riittää elokuvan sisällyttämiseen Kansallisfilmografiaan.

Kuten eurooppalaisessa yhteistuotantosopimuksessa myös Kansallisfilmografiassa varataan mahdollisuus joustoon: harkinnan mukaan filmografiaan voidaan sisällyttää myös elokuvia, jotka jäävät vaadittavan pisterajan alapuolelle. Päämääränä on kuitenkin välttää tai ainakin minimoida subjektiivisia valintoja. Kaikkea tulkintaa ei tietenkään voida karsia: ensinnäkin painotuspisteytys edustaa jo itsessään vain yhtä, esimerkiksi ohjaajan ja käsikirjoittajan roolia korostavaa elokuvallista ajattelua. Toiseksi kutakin osatekijää saatetaan joutua punnitsemaan erikseen, esim. ketkä näyttelijöistä lasketaan pääosanesittäjiksi.

Suomalaiset elementit Painotuspisteet
   
Tuotanto:  
Tuotantoyhtiö 5
Osatuotanto 3
Rahoitus/tuotantotuki 1
   
Tuotantoryhmä:  
Ohjaaja 3
Käsikirjoittaja 3
Kuvaaja 1
Säveltäjä 1
Lavastaja 1
Leikkaaja 1
Äänisuunnittelija 1
Pukusuunnittelija 1
   
Esittävä ryhmä (näyttelijät & esiintyjät):  
Pääosat 3
Sivuosat 2
Esiintyminen 1
   
Muut tekijät:  
Studio tai kuvauspaikka 1
Jälkituotantopaikka 1
Kieli (suomi tai ruotsi) 1
   
Yhteensä 30