Tekijänoikeudet ja viittaukset

© Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), kirjoittajat ja kuvien oikeuksien omistajat.

Tämän sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman oikeuksien omistajien lupaa. Aineistoon, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle, on hankittava kopiointi- tai julkaisulupa tekijänoikeuden omistajalta.

Elonetin aineisto on tarkoitettu palvelemaan henkilökohtaista, ei-kaupallista tiedonhankintaa. Sivuilla olevaan lähteeseen viitatessa on perustietojen lisäksi mainittava myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty.