Pitkää ikää - voiman lisää (1956)

Muut nimet: 
Trux, pitkää ikää voimaa lisää (purkin päältä otettu nimi)
Maa: 
Suomi

Laji

lyhyt
fiktio & dokumentti
Genre: 
Tiivistelmä: 

Seikkaperäinen kuvaus asioinnista huolto-asemalla.