Tingles (2017)

Maa: 
Suomi

Laji

lyhyt
dokumentti
Genre: 
Tiivistelmä: 

ASMR on aistielämys, jossa kuulija saa äänestä erityisiä positiivisia tuntemuksia. Tingles kuvailee tuntemuksia kokijan näkökulmasta.