Kylä (1976)

Englanninkielinen nimi: 
Village, The
Muut nimet: 
Dorf, Das (saksankielinen nimi)
Maa: 
Suomi

Laji

lyhyt
dokumentti
Tiivistelmä: 

Elokuva kertoo Kuhmon Nivankylästä, sen asukkaista, historiasta ja elinehdoista. Se pyrkii hahmottamaan kokonaiskuvan kehitysalueella sijaitsevan syrjäkylän elämästä, työstä, toimeentulosta ja kyläläisten ajatuksista. Elokuva on toisaalta analyysi yhden tietyn kylän sosiaalis-taloudellisesta rakenteesta, toisaalta se on pienviljelijäin elinehtojen kartoitus.