Rantala (Takamaa I) (2004)

Tuotanto: 
Maa: 
Suomi

Laji

lyhyt
dokumentti
Tiivistelmä: 

Takamaa -sarja käsittää kuusi erillistä dokumenttiesseetä. Ne sivuavat kaikki suomalaisen populaarimusiikin historiaa. Ensimmäisen osan aiheena on Eppu Normaali hämäläisyyden ja metsäläisyyden ilmentäjänä.

Takamaassa populaarimusiikkia käytetään suomalaisuutta avaavana kulttuurisena metaforana. Se nähdään tärkeänä osana mediajulkisuutta ja symbolista kulttuurituotantoa, jonka avulla voi tutkia niin politiikkaa, taloutta, muotia, tapakulttuureja kuin kansallista psyykeä. Sarja pyrkii olemaan kulttuurihistoriallinen matka suomalaisuuden mystiseen ytimeen ja sen hämäriin marginaaleihin.

Tärkeinä näkökulmina sarjassa ovat muun muassa ulkopuolis(t)en katse suomalaisuuteen muistin ja muistelemisen merkitys itseymmärryksemme synnyttäjänä.

Takamaan kukin jakso on oma itsenäinen ja tyylillinen kokonaisuutensa. Takamaa on viisi erilaista yritystä matkata populaarimusiikin historiaa hyväksikäyttäen suomalaisuuden ytimeen ja sen outoihin marginaaleihin, eräänlainen Takamaamme-kirja.