Gojira tai Megagirasu. Jii Shômetsu Sakusen (2000)