Takamaa (2004)

Tuotanto: 
Maa: 
Suomi

Laji

dokumentti, sarja, tv-tuotanto
Genre: 
Tiivistelmä: 

Takamaa-sarja käsittää kuusi erillistä dokumenttiesseetä. Ne sivuavat kaikki suomalaisen populaarimusiikin historiaa. Käsiteltäviä aiheita ja teemoja ovat mm. Eppu Normaali hämäläisyyden ja metsäläisyyden ilmentäjänä, suomalaiset sivistyssodat, impressaari Tauno "Tappi" Suojasen hillittömät projektit 60- ja 70-lukujen taitteessa sekä Kuusumun Profeetan suhde omaan porilaiseen kaupunginosaansa.

Takamaassa populaarimusiikkia käytetään suomalaisuutta avaavana kulttuurisena metaforana. Se nähdään tärkeänä osana mediajulkisuutta ja symbolista kulttuurituotantoa, jonka avulla voi tutkia niin politiikkaa, taloutta, muotia, tapakulttuureja kuin kansallista psyykeä. Sarja pyrkii olemaan kulttuurihistoriallinen matka suomalaisuuden mystiseen ytimeen ja sen hämäriin marginaaleihin.

Tärkeinä näkökulmina sarjassa ovat muun muassa ulkopuolis(t)en katse suomalaisuuteen muistin ja muistelemisen merkitys itseymmärryksemme synnyttäjänä.

Takamaan kukin jakso on oma itsenäinen ja tyylillinen kokonaisuutensa. Takamaa on kuusi erilaista yritystä matkata populaarimusiikin historiaa hyväksikäyttäen suomalaisuuden ytimeen ja sen outoihin marginaaleihin.