Dekalog III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (2008)